Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Automobilske gume


Prilikom zamjene guma na svojim vozilima iste ostavite kod vulkanizera, ovlaštenih za njihovo zbrinjavanje. Ako posjedujete stare automobilske gume predajte ih poduzeću ovlaštenom za njihovo zbrinjavanje ili u reciklažno dvorište.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.