Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Bio otpad


Bio otpad najbolje je kompostirati. Kompostiranje je prirodni proces razlaganja organskog materijala kako bi se dobilo ekološko gnojivo s udjelom humusa. Tako obogaćena zemlja osnažit će biljke, koje će biti otpornije na štetnike i bolesti. Kompostiranjem se rješava problem organskih ostataka iz kuhinje i vrta.

Što kompostirati?

 • ostaci voća i povrća
 • ljuske jaja
 • kaveni talog
 • čajne vrećice
 • uvenulo cvijeće
 • lišće i granje
 • mlijeko i mliječni proizvodi
 • meso
 • kosti
 • ocat
 • ulja i masti
 • pepeo i piljevina

Kako napraviti kompost?

1. Odaberite lokaciju

Kompostište treba biti smješteno u dijelu vrta koji se nalazi u polusjeni.

2. Dodajte sastojke

Pomiješajte organski otpad. Bio otpad prije stavljanja u kompost usitnite kako bi se lakše razgradio.

3. Provjerite vlažnost

Iz dubine hrpe uzmite šaku kompostnog materijala i lagano ga stisnite. Ako iz šake curi tekućina, previše je vode. Ako se u stisnutoj šaci ne osjeća vlažnost, vode nedostaje.

4. Preokrenite

Hrpu povremeno preokrenite kako bi osigurali prozračivanje.

5. Čekajte

Kompostiranje traje 6 do 10 tjedana. Tijekom kompostiranja se izgubi oko 40 do 60 posto mase.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.