Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Električni i elektronički otpad


U reciklažno dvorište možete odložiti:

 • antena
 • strojevi za pranje rublja i suđa, sušilice rublja
 • nape, bojleri
 • računala, mobiteli
 • usisavači
 • kamere, tv aparati, video rekorderi, cd playeri
 • sušila za kosu, četke, uvijači, uređaji za ravnanje kose
 • električne grijalice, ventilatori
 • ostala bijela tehnika kada ne sadrži opasne tvari
 • otpadne televizijske cijevi, katodne cijevi, zasloni računala
 • rashladna sredstva (hladnjaci i ledenice ako sadrže cfc)
 • ostali električni uređaji koji sadrže opasne tvari

Elektronički otpad možete zbrinuti u reciklažnom dvorištu ili:

 • trgovine EE opreme, koje imaju više od 400 m2 prodajne površine dužne su, bez ikakve naknade i obveze kupnje, preuzeti EE otpad vanjskih dimenzija do 25 cm,
 • ako kupujete novi uređaj, prodavatelj je dužan besplatno preuzeti vaš stari uređaj,
 • ako je vaš uređaj na popravku kod servisera, a nije ga moguće popraviti – serviser ga je dužan pravilno zbrinuti.

Ako posjedujete veće količine (preko 30 kg) možete naručiti besplatni odvoz kod državnog koncesionara za recikliranje EE otpada pozivom na besplatni telefon 0800 02 04 (od 7 do 15 sati)

Svaka trgovina koja preuzima EE otpad obilježena je ovom oznakom.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.