Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EU projekt


Naziv projekta

Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama
Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.07.0036

Partneri u projektu

Opis projekta

Područje obuhvata su dvije jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji: Općina Krapinske Toplice i Grad Pregrada. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjen je 11.961 stanovnik u 3.903 kućanstva.

Cilj projekta

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Krapinske Toplice i Grada Pregrade o načinima postupanja s otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.

Podaci o nositelju projekta

Općina Krapinske Toplice
Antuna Mihanovića 3
49217 Krapinske Toplice
www.krapinske-toplice.hr
www.zivimo-ekologicno.eu

Ukupna vrijednost projekta: 569.302,66 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 483.907,26 HRK (85%)
Razdoblje provedbe projekta: 18.05.2018. – 18.11.2019.

Kontakt osoba za provođenje projekta

Ernest Svažić
tel: +385 (0) 49 232 267
e-mail: [email protected]

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.