Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Gospodarenje otpadom


Gospodarenje otpadom je čitav niz aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada i smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš. Kroz aktivnosti gospodarenja otpadom utvrđuju se sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada.

Efikasnije gospodarenje otpadom prvi je korak prema kružnom gospodarstvu – u kojem se većina otpada reciklira, popravlja, ponovo koristi ili oporablja. Koraci prema kružnom gospodarstvu smanjit će pritisak na okoliš, povećati sigurnost opskrbe sirovinama, povećati konkurentnost, inovativnost i rast te stvoriti radna mjesta.

Europski i hrvatski propisi s područja gospodarenja otpadom imaju jasno definiran red prvenstva u gospodarenju otpadom, u kojem je sprječavanje nastanka otpada određeno kao prioritet u sustavu gospodarenja otpadom.

Europski parlament izglasao je paket mjera o kružnom gospodarstvu koji postavlja nove zakonski obvezujuće ciljeve za recikliranje otpada i smanjenje odlagališta pod zemljom s čvrstim rokovima. Zajednički cilj Europske unije je reciklirati najmanje 50 posto komunalnog otpada do 2020. godine, odnosno 55 posto do 2025. godine. Međutim, stanje na terenu je poprilično loše. Trenutno Hrvatska odvaja tek 21 posto!

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.