Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Građevni otpad iz kućanstva


Građevni otpad iz kućanstva (beton, cigle, crijep, pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa) odlaže se na reciklažno dvorište. Građani (fizičke osobe) mogu u Reciklažnom dvorištu odložiti građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Odvoz količina većih od navedenog dogovara se u vlastitom aranžmnu s tvrtkama registriranim za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.