Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Medijsko oglašavanje


Radijski spot

Radijske emisije

Tema: Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama emisija 01

Tema: Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama emisija 02

Elektronski oglasi

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.