Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Metal


Aluminijske limenke mogu se reciklirati neograničen broj puta.

Recikliranjem samo dvije aluminijske limenke uštedite istu količinu energije koja je potrebna za napajanje računala za jedan radni dan.

Reciklirani aluminij zahtjeva svega 5% energije koja je potrebna za proizvodnju novog, primarnog aluminija.

Odvojeno prikupljen metal možete odložiti u predviđeni spremnik na zelenom otoku ili dostaviti u reciklažno dvorište vašeg grada/općine.

Što ide, a što ne ide u spremnik za metal na zelenim otocima?

 • limenke i konzerve od hrane i pića (isprane i spljoštene)
 • metalni poklopci i čepovi
 • aluminijska folija
 • ambalaža i dijelovi konstrukcija
 • električni i elektronični aparati i uređaji
 • baterije

Što možemo odložiti u reciklažno dvorište?

 • metalne cijevi, alati, žice
 • ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari
 • ambalaža sprejeva i boce pod tlakom
 • ambalaža boja i lakova
 • metalizirani papir

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.