Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Miješani komunalni otpad


Popularna “kanta za smeće” primit će sav otpad koji niste uspjeli razvrstati u plavi ili žuti spremnik ili odnijeti na zelene otoke ili reciklažno dvorište. Vrlo je važno pripaziti da se u taj spremnik nikako ne odlaže opasan otpad budući da sadržaj završava na odlagalištima.

Što ide, a što ne ide u spremnik za miješani komunalni otpad?

 • otpad od pometanja i usisavanja, vrećice iz usisavača, otpad od čišćenja ulica
 • piljevina za mačke i male kućne ljubimce
 • pelene, higijenski ulošci, vlažne maramice
 • ostaci kuhane hrane i pripremljenih salata, meso, kosti, riba zapakirano u vrećicama
 • zaprljani ili premazani voštani papir (npr. papirnati ubrusi, papir iz mesnice, papir za pečenje kolača), indigo papiri
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija ili naljepnice)
 • biorazgradivi otpad (osim od čišćenja dvorišta)
 • guma, stiropor, spužve, tapete
 • zdjele i lonci, drveni pribor
 • klasične žarulje
 • ambalaža od metala, stakla i plastike
 • upotrebljena Tetra Pak ambalaža od mlijeka ili napitaka
 • električni i elektronički uređaji (i pripadajući dodaci poput kablova)
 • glomazni otpad, metalni i građevinski otpad
 • problematični otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)
 • tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo
 • žive životinje i životinjske lešine
 • božićna drvca

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.