Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Motorno ulje


Zamijenjeno motorno ulje ostavite kod ovlaštenog automehaničara. Ako posjedujete staro motorno ulje možete ga odložiti u reciklažno dvorište.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.