Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Papir


Prije nego li se raspadne, jedan list papira moguće je reciklirati od 4 do 6 puta!

Papir čini oko 23% otpada u kućanstvima, a najveći dio papira rabi se jednokratno.

Recikliranje papira je najstariji oblik recikliranja. Sustav odvojenog sakupljanja papira u Republici Hrvatskoj je najrazvijeniji i najorganiziraniji.

Bilo da je riječ o kanti ili vreći, plavi spremnik je namijenjen PAPIRU I KARTONU.

Prilikom odlaganja u ovaj spremnik pripazite da su iz kataloga i časopisa izvađene metalne spajalice, da ne bacate rokovnike omeđene plastikom ili drugim materijalima i da se sve obavezno spljošti. S pakiranja skinite plastične dijelove i folije i prebacite ih u spremnik za plastiku.

Odvojeno prikupljeni papir možete odložiti u spremnik za papir na kućnom pragu ili u predviđeni spremnik na zelenom otoku ili dostaviti u reciklažno dvorište vašeg grada/općine.

Što ide, a što ne ide u spremnik za papir?

 • čiste i suhe novine
 • časopisi, revije, katalozi
 • pisma, kuverte, papir za printanje, bilježnice, knjige bez uveza, čestitke, kalendari
 • papirnate vrećice i omoti
 • manje kartonske kutije (spljoštena i u manjim komadima)
 • ambalaža od papira i kartona (kutije od prehrambenih i kozmetičkih proizvoda, kutije od cipela, kutije od jaja)
 • onečišćeni i masni papir, vlažne maramice
 • samoljepljive folije i naljepnice
 • indigo papiri, fotografije, foto papir
 • ostaci od tapeta
 • upotrebljena Tetra Pak ambalaža
 • mokri papir (neupotrebljiv za reciklažu)
 • papir s folijom ili plastikom

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.