Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

O otpadu učili osnovnoškolci iz Krapinskih Toplica

U Krapinskim Toplicama počela je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za mlađe stanovnike kako Krapinskih Toplica, ...

Pročitaj više

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.